Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-08-14 10:06:50  SŁAWOMIR MAĆKOŚ

Załączono plik 604981

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2339087
user_idpuste1771199
fobject_idpuste604981
resource_idpuste17
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste19724
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-14 10:06:50  SŁAWOMIR MAĆKOŚ

Załączono plik 604982

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2339088
user_idpuste1771199
fobject_idpuste604982
resource_idpuste17
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste19724
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-14 10:06:50  SŁAWOMIR MAĆKOŚ

Załączono plik 611633

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2339089
user_idpuste1771199
fobject_idpuste611633
resource_idpuste17
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste19724
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-31 12:58:23  SŁAWOMIR MAĆKOŚ

Utworzono zamówienie publiczne 19724 o nazwie 'Utworzenie edukacyjnej ścieżki historycznej w Parku Miejskim w Jaśle oraz utworzenie ekologicznej ścieżki edukacyjnej w Ogródku Jordanowskim w Jaśle w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego”, oś priorytetowa 6. Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.3. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste19724
namepusteUtworzenie edukacyjnej ścieżki historycznej w Parku Miejskim w Jaśle oraz utworzenie ekologicznej ścieżki edukacyjnej w Ogródku Jordanowskim w Jaśle w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego”, oś priorytetowa 6. Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.3. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
contract_subjectpusteUtworzenie edukacyjnej ścieżki historycznej w Parku Miejskim w Jaśle oraz utworzenie ekologicznej ścieżki edukacyjnej w Ogródku
contracttype_idpuste1
contractmode_idpuste1
deadlinepuste2019-08-09
publishfrompuste2019-07-31
publishtopuste2019-08-31
txtpuste

Szczegółowy opis- załącznik nr 4 do SIWZ

user_idpuste1771199
resource_idpuste17
language_idpuste1
deadlinetimepusteArray
2019-07-31 14:13:41  SŁAWOMIR MAĆKOŚ
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-08-14 10:06:50  SŁAWOMIR MAĆKOŚ
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-09-17 02:29:51 

Pole _archived wypełniono wartością 'true'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_archivedpuste1
2019-09-17 02:29:51 

Pole publishto zmieniło wartość z '2019-08-31' na '2019-09-17'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
publishto2019-08-312019-09-17

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się